2.1 Giới thiệu Microsoft Word 2007

Microsoft Word 2007 là gì? Microsoft Word 2007 là một trong các chương trình của Microsoft Office 2007. Bạn có thể sử dụng chương trình này để soạn thảo văn bản, trong đó có chứa nội dung, biểu đồ, hình vẽ cũng như soạn thảo thư, sổ ghi nhớ, tờ bướm quảng cáo,… Nếu bạn là người mới bắt đầu sử dụng Word 2007. Tôi sẽ hướng dẫn bạn những kiến thức cơ bản và các tính năng liên quan đến Word 2007.

Cửa sổ Word hiện ra gồm các thành phần:

- Các Menu

Khi bạn bắt đầu tìm hiểu Word 2007,bạn  hãy chú ý những nét mới ở thanh menu. Có 3 tính năng mà bạn nên nhớ khi làm việc trong Word 2007: Microsoft Office Button, Quick Access Toolbar, và Ribbon. Những tính năng này chứa rất nhiều các chức năng giống như trong menu ở các phiên bản Word trước đó. Các chức năng này được nói rõ ngay sau đây:

- Microsoft Office Button

Microsoft Office Button thực thi nhiều chức năng giống như các chức năng trong thực đơn File của các phiên bản Word trước đó. Nút này cho phép bạn tạo một tài liệu mới (New), mở một tài liệu đã tồn tại (Open), lưu (Save) hay lưu với tên file (Save as), in ấn (Print), Send (qua email hay fax), xuất bản (publish) hoặc Close. Để mở nó bạn nhấn Alt + F

- Ribbon

Ribbon là vùng phía trên tài liệu. Nó có 7 tab: Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review, View chứa nhiều các tính năng mới và cũ của Word. Mỗi tab được tách thành các nhóm. Nhóm là tập hợp các tính năng thiết kế để thực thi chức năng mà bạn sử dụng trong việc phát triển hay chỉnh sửa tài liệu Word. Các tính năng phổ biến được hiển thị trên Ribbon, để xem các tính năng thêm trong mỗi nhóm, bạn hãy vào từng nhóm để theo dõi.

Mỗi tab chứa các công cụ sau:

- Home: Clipboard, Fonts, Paragraph, Styles, and Editing. Để vào tab home bạn nhấn Alt + H

- Insert: Pages, Tables, Illustrations, Links, Header & Footer, Text, and Symbols. Để vào tab home bạn nhấn Alt + N

- Page Layout: Themes, Page Setup, Page Background, Paragraph, Arrange. Để vào tab home bạn nhấn Alt + P

- References: Table of Contents, Footnote, Citation & Bibliography, Captions, Index, and Table of Authorities. Để vào tab home bạn nhấn Alt + S

- Mailings: Create, Start Mail Merge, Write & Insert Fields, Preview Results, Để vào tab home bạn nhấn Finish. Để vào tab home bạn nhấn Alt + M

- Review: Proofing, Comments, Tracking, Changes, Compare, Protect. Để vào tab home bạn nhấn Alt + R

- View: Document Views, Show/Hide, Zoom, Window, Macros. Để vào tab home bạn nhấn Alt + W

- Quick Access Toolbar

Quick Access Toolbar là thanh công cụ tùy chỉnh chứa các lệnh mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể đặt Quick Access toolbar ở phía trên hay dưới vùng Ribbon. Để thay đổi vị trí của Quick Access Toolbar. Bạn nhấn Alt lên các tab rồi dùng mũi tên trái, mũi tên phải tìm đến Microsoft office button rồi nhấn tab đến customize toolbar button rồi nhấn kích hoạt vào rồi dùng mũi tên lên – xuống tới mục Show Below the Ribbon rồi enter.

 

Chia sẻ bài này qua: