2.1 Phục hồi Windows bằng chương trình WinRollBack

(Hướng dẫn với Jaws)

Đối với người khiếm thị, mỗi lần cài Windows là một lần vất vả kể cả những người có khả năng tự cài đặt lấy vì phải thiết lập toàn bộ hệ thống máy từ đầu. Với kinh nghiệm đã thử sử dụng qua nhiều chương trình, tôi,sẽ hướng dẫn cách dùng chương trình này để các bạn tham khảo.

WinRollBack là một trong những chương trình tự động phục hồi hệ thống máy tính của bạn sau khi thực hiện lệnh khởi động lại và rất dễ thao tác với JAWS. Nếu bạn lỡ tay xoá mất một tập tin, thư mục hay làm hỏng hệ thống trong quá trình tìm tòi hoặc bị nhiễm virus thì WinRollBack sẽ giúp bạn lấy lại những gì đã mất. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào chương trình này mà không sử dụng bất kì chương trình chống virus nào vì sẽ rất bất tiện nếu chúng ta khóa tất cả ổ đĩa trên máy.

Để có được chương trình WinRollBack, bạn hãy nhấp vào địa chỉ dưới đây: http://www.saomaiquan.org/files/WinRollBack_Private_v2_24-04-2008.exe và cài đặt vào máy.

Sau khi tải chương trình, bạn hãy enter tiến hành cài đặt. Cách thức cài chương trình này cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần nhấn vào nút Next hay nút OK để đi tiếp. Khi chương trình cài đặt xong, máy sẽ yêu cầu bạn khởi động lại mới có thể bắt đầu thiết lập các thông số để sử dụng.

Mặc định của WinRollBack sẽ chạy nền cùng với Windows nên khi Windows khởi động xong bạn có thể tìm thấy biểu tượng của chương trình ở System tray bằng phím Insert+F11. Khi bạn tìm thấy biểu tượng: No drives protected thì hãy nhấn tab 3 lần và nhấn khoảng trắng để cửa sổ chương trình xuất hiện.
Lưu ý: chương trình này rất dễ mất focus nên sau khi nhấn khoảng trắng mà không thấy cửa sổ chương trình bạn hãy dùng Alt+Tab để tìm lại.
• Đây là chương trình bảo vệ hệ thống, bạn nên thiết lập mật khẩu

Khi cửa sổ chương trình xuất hiện, ở dòng đầu tiên, bạn sẽ thấy tên của máy tính và bên dưới là các ổ đĩa. Chúng ta tab đến nút Set Password (thiết lập mật khẩu). Nhấn vào nút này, ô đầu tiên là mật khẩu chúng ta muốn tạo và ô thứ 2 là xác nhận lại mật khẩu; cả 2 ô này chúng ta tuyệt đối phải nhập giống nhau.
Bước kế tiếp là nhấn vào nút OK để đồng ý thiếp lập mật khẩu và dùng tab để quay lại nơi có tên máy tính và các ổ đĩa.
Chọn ổ đĩa để Windows phục hồi sau khi khởi động lại hay còn gọi là bảo vệ, nhấn khoảng trắng để đánh dấu rồi tab đến nút Apply và nhấn vào nút này, sau đó nhấn vào nút Close và khởi động lại Windows.
• Nếu bạn chọn ổ C để bảo vệ thì ở System tray chương trình sẽ hiện: Active for drives: C:

Để tháo bỏ chế độ bảo vệ ổ đĩa, bạn cũng chạy chương trình từ System tray và nhập mật khẩu của mình rồi nhấn vào nút OK hoặc enter ngay sau khi nhập mật khẩu.
Chọn ổ đĩa đã bảo vệ, đánh dấu bằng cách nhấn khoảng trắng và nhấn vào nút Apply để đồng ý.
• Sau khi tháo bỏ bảo vệ ổ đĩa, chúng ta có thể thay đổi dữ liệu của ổ đĩa mà không cần khởi động lại Windows. Vì thế, với những người sử dụng Outlook Express để gửi và nhận mail, nên tắt chế độ bảo vệ ổ đĩa trước khi sử dụng.

 

Chia sẻ bài này qua: