2.2 Tạo bảng tính trong Word:

1. Chèn bảng.

Bạn hiểu thế nào về bảng?

- Bảng được sử dụng để biểu diễn thông tin bằng các dòng và cột nhóm lại với nhau. Bảng có thể bao gồm chữ, hình cũng như các bảng khác và có thể dài hơn một trang.

Để tạo một bảng biểu trong Word 2007 các bạn làm như sau:

- Đấu tiên bạn hãy gõ tên cho bảng ngay ngoài cửa sổ word.

- Tiếp theo các bạn hãy nhấn Alt + N vào menu Insert nhấn tab đến mục Table chọn và mở mục insert submenu và nhấn enter vào mục Table toolbar group (dùng mũi tên lên nghe lại Jaws đọc là table button) nhấn khoảng trắng vào hoặc bạn có thể nhấn Alt + N rồi nhấn T.

- Lúc này để tạo bảng n cột thì các bạn nhấn n- 1 lần mũi tên phải, bảng n dòng thì nhấn n-1 lần mũi tên xuống. Chẳng hạn tạo bảng 3 cột bạn nhấn 2 lần mũi tên phải, 4 dòng thì nhấn mũi tên xuống 3 cái. Sau khi chọn xong nhấn nhấn enter.

- Hoặc bạn bạn cũng có thể vào hộp thoại insert table bằng cách nhấn Alt + N rồi nhấn T rồi nhấn I. Ở hộp thoại xuất hiện:

            - Ở mục numbers of columns: bạn hãy chọn hoặc nhập số cột cho bảng.

            - Ở mục numbers of rows: bạn hãy chọn hoặc nhập số dòng cho bảng.

- Rồi nhấn ok button.

2. Chọn, xoá bảng.

- Muốn chọn bảng, cột, dòng, ô trong bảng bạn làm như sau:

- Đưa con trỏ về vị trí cần chọn rồi nhấn Alt + J rồi nhấn L vào menu Layout nhấn tab đến mục select button rồi nhấn enter (hoặc nhấn Alt + J rồi nhấn L và K) rồi mũi tên tìm và nhấn enter vào mục mà bạn muốn chọn trong các mục sau:

- Select Cell: nếu muốn chọn ô.

            - Select Column: nếu muốn chọn cột.

            - Select Rows: nếu muốn chọn dòng.

- Select Table: nếu muốn chọn bảng.

Hoặc bạn có thể dùng phím tắt:

- SHIFT + "mũi tên lên” hoặc “xuống”: chọn các ô trong cột.

- SHIFT + “mũi tên trái” hoặc “phải”: chọn các ô trong dòng.

* Nếu muốn xóa thì trước hết bạn phải chọn mục cần xóa nhấn Alt + J rồi nhấn L vào menu Layout nhấn tab đến mục Delete button rồi nhấn enter (hoặc nhấn Alt + J rồi nhấn L và D) rồi mũi tên tìm và nhấn enter vào mục mà bạn muốn chọn trong các mục sau:

            - Delete cell: nếu muốn xóa ô.

            - Delete column: nếu muốn xóa cột.

            - Delete rows: nếu muốn xóa dòng.

            - Delete table: nếu muốn xóa bảng

3. Chèn thêm dòng, ô, cột:

Nếu muốn chèn thêm cột hay dòng bạn làm như sau:

- Đứng ngay vị trí cần chèn dòng, cột, ô rồi bạn nhấn nhấn Alt + J rồi nhấn L vào menu Layout nhấn tab đến mục:

            - Insert above button nhấn enter để chèn thêm dòng ở phía trên dòng đang đứng (hoặc vào được menu layout rồi nhấn chữ A)

            - Insert below button nhấn enter để chèn thêm dòng ở phía dưới dòng đang đứng (hoặc vào được menu layout rồi nhấn chữ E)

            - Insert left button nhấn enter chèn thêm cột bên trái cột đang đứng (hoặc vào được menu layout rồi nhấn chữ L)

            - Insert right button nhấn enter chèn thêm cột bên phải cột đang đứng (hoặc vào được menu layout rồi nhấn chữ R)

            - Insert cells button nhấn enter chèn thêm ô (hoặc vào được menu layout rồi nhấn chữ I). Hộp thoại Insert cells xuất hiện bạn dùng mũi tên xuống chọn các mục:

                        + Shift cells right: chèn ô bên trái ô đang đứng

                        + Shift cells down: chèn ô bên trên ô đang đứng

                        + Insert entire row: chèn cả dòng

                        + Insert entire column: chèn cả cột

Bạn đứng một mục nào đó mà bạn muốn rồi nhấn enter.

 

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin