2.4 Cài đặt Jaws Script

Bạn hay sử dụng những chương trình không mấy thân thiện với Jaws. Bạn đã tìm và tải được Jaws script để hỗ trợ bạn sử dụng. Vấn đề cần bàn là cài script như thế nào? Làm sao để sửa những lỗi phát sinh trong quá trình cài đặt? Dưới đây là một số kinh nghiệm mà tôi có được trong khi sử dụng các jaws script.

Cài đặt từ một file *.exe:
Hầu hết các Jaws script như GoldWave, Skype... có thể tìm thấy trên internet với dạng một tập tin *.exe. Với những script loại này, bạn chỉ việc chạy tập tin cài đặt lên và cài đặt như một chương trình bình thường. Thông thường, các bộ cài đặt như trên sẽ yêu cầu ta chọn phiên bản Jaws ứng với phiên bản hiện tại trên máy bạn. Trang chọn phiên bạn cũng chỉ hiện lên những phiên bản nào đang được cài trên máy bạn. Vi dụ: Máy của tôi đang dùng Jaws 8.0. Khi cài đặt đến bước chọn phiên bản Jaws, bộ cài đặt chỉ hiện ra phiên bản 8.0. Một số bộ cài đặt thông minh hơn sẽ không yêu cầu ta chọn phiên bản hiện tại (khi trên máy ta chỉ có một phiên bản Jaws).

Giải nén Jaws script từ một file *.zip, rar...
Thông thường, Với Jaws 5.xx trở về trước, Jaws script sẽ được chép vào C:\jawsXXX\settings\enu. Từ phiên bản 6.xx trở về sau, Jaws script sẽ chép vào C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Freedom Scientific\JAWS\xx\Settings\enu. Administrator là tên tài khoản (user account) bạn đã tạo khi cài đặt windows.
xx là phiên bản Jaws trên máy.
Ngoài ra, từ Jaws 6.x trở lên, Bạn cũng có thể vào Start menu -> All Programs -> Jaws xx -> Explore JAWS -> Explore My Settings rồi nhấn enter. Thư mục Enu (người dùng) sẽ được mở ra. Bạn có thể copy địa chỉ của thư mục Enu rồi dùng chương trình giải nén Jaws script vào thư mục nói trên. Hoặc bạn có thể giải nén vào một thư mục nào đó, nhấn Ctrl+A chọn tất cả rồi ctrl+C để copy và dán vào thư mục enu.

Biên dịch lại (recompile) các Jaws script:
Hầu hết các Jaws script đều có một tập tin nguồn (*.jss) Ví dụ như script của skype có các tập tin nguồn là skype.jss, skypewatch.jss... Tập tin này chứa tất cả những câu lệnh, đoạn mã mà người viết muốn Jaws thực hiện. Nó sẽ được biên dịch (compile) qua ngôn ngữ máy. Bạn có thể không quan tâm quá trình biên dịch như thế nào. Tuy nhiên, bạn cần biết là khi viết script, người viết có thể không sử dụng phiên bản Jaws giống như phiên bản trên máy bạn. Do đó khi chép vào máy, script có thể có những lỗi nhỏ. Bạn có thể khắc phục những lỗi trên bằng cách tìm những tập tin *.jss (tùy vào script mà bạn sử dụng). mở tập tin nguồn ra rồi nhấn ctrl+S và đợi đến khi Jaws nói "compile complete" (Biên dịch hoàn tất) là xong. Trong một số trường hợp, bạn có thể không mở tập tin nguồn bằng cách nhấn Enter được. Hãy nhấn Insert+f2, chọn Script Manager (có thể nhấn Insert+0 để vào nhanh hơn). Nhấn ctrl+o mở tập tin nguồn và làm các bước như trên để biên dịch lại script.

Mong bài viết sẽ giúp mọi người tự cài đặt và có thể khắc phục phần nào các lỗi phát sinh khi làm việc với các Jaws scripts.

 

Chia sẻ bài này qua: