3.1 Tạo file pdf bằng chương trình Word 2007

PDF (Portable Document Format, định dạng tài liệu di động) là một định dạng văn bản do Adobe System đưa ra hồi năm 1993 nhằm tạo thuận tiện cho nhu cầu trao đổi văn bản. File PDF có một tác dụng là mọi người không thể thay đổi định dạng và nội dung văn bản của bạn. Ngày nay, PDF đã trở thành một định dạng văn bản phổ cập và không còn là một định dạng độc quyền của Adobe nữa

Việc tạo một file PDF giờ đây cũng trở nên đơn giản, không còn phụ thuộc vào các công cụ ứng dụng của Adobe. Ngay trong Microsoft Word 2007 cũng được tích hợp công cụ để tạo file PDF từ một văn bản Word.

Để chuyển một văn bản Word thành file PDF, bạn mở văn bản Word đó ra, nhấn Alt + F  vào Office Button, nhấn mũi tên lên xuống tới mục Save As button và nhấn khoảng trắng để mở ra, rồi dùng mũi tên lên xuống chọn lệnh Adobe PDF rồi nhấn enter. (hoặc bạn nhấn Alt + F rồi nhấn F tiếp đó nhấn A)

Ở cửa sổ Save Adobe PDF file as, bạn thực hiện thao tác lưu file PDF như lưu một văn bản trong Word: đặt tên file ở mục File name, chọn đường dẫn...

Cuối cùng, bạn nhấn nút Publish để tạo thành file PDF.

Sau khi lưu xong bạn sẽ có một tài liệu PDF mà mình mong muốn.

 

Chia sẻ bài này qua: