3.2 Ẩn tập tin/ thư mục trong Windows bằng dòng lệnh

Nghe Audio

Bạn đọc thân mến! Thông thường, khi muốn ẩn một tập tin hoặc thư mục trên hệ thống, bạn sẽ sử dụng các cách như thông qua tính năng tích hợp của Windows từ thuộc tính của tập tin, thư mục hoặc sử dụng phần mềm của bên thứ 3 v.v…

Nhưng Ngoài cách nói trên thì vẫn còn có một cách khác là sử dụng dòng lệnh trong Command prompt. Cách này sẽ giúp bạn ẩn được các tập tin và thư mục mình muốn và rất khó để phát hiện vì không thể được nhìn thấy bởi hệ thống.

Cách bạn thực hiện:

1. Bấm Windows R mở hộp thoại Run rồi gõ CMD và bấm Enter để mở của sổ Command Prompt. Bạn có thể gõ dòng lệnh này trong ô search box trên Start menu.

2. Bây giờ điều hướng đến thư mục mẹ của thư mục mà bạn muốn ẩn. (Nếu bạn muốn ẩn một tập tin, điều hướng đến thư mục có tập tin sẽ được đặt ở chế độ ẩn). Ví dụ, bạn muốn ẩn một tập tin trong C:\Test, bạn sẽ gõ như sau: CD C:\Test

3. Bây giờ gõ lệnh sau, thay thế file name với tên của tập tin bạn muốn ẩn. attrib file name +s +h

Nếu bạn muốn ẩn như ví dụ ở C:\Test, bạn sẽ gõ: attrib Test +s +h

Và kết quả chính là điều bạn muốn!

Tập tin hoặc thư mục của bạn bây giờ đã bị ẩn! Nó sẽ không hiển thị trong Windows Explorer/ File Explorer, nó sẽ không xuất hiện cho dù bạn mở cửa sổ lệnh và thậm chí nó sẽ không hiển thị nếu bạn chọn "Show Hidden Files and Folders".
Nếu bạn muốn bỏ ẩn thư mục hoặc tập tin đã thực hiện ẩn, bạn chỉ cần làm theo các bước tương tự, bạn sẽ chạy lệnh này (thay dấu cộng (+) bằng dấu trừ (-) ). Ví dụ: attrib file name -s –h

Bạn có thể sử dụng lệnh này cho cả tập tin và thư mục. Thủ thuật này khá an toàn và bạn vẫn có thể bỏ ẩn các tập tin hoặc thư mục ẩn một cách rất đơn giản như đã trình bày. Tuy nhiên, các tập tin/ thư mục ẩn này vẫn có thể xem được bằng WinRar hay WinNC. Thủ thuật này cũng đòi hỏi bạn phải thuộc và gõ chính xác vài câu lệnh trên Command Prompt.

Chúc bạn thành công!

Tác giả: Đỗ Lan Chà)

Số điện thoại: 0984913969

E-mail: lanchatraitimlohen@gmail.com

Chia sẻ bài này qua: