3.3. Gmail: loại bỏ thư khỏi thư mục Spam

Spam mail (thư rác) là tính năng rất hay để người dùng khỏi phải xoá những E-mail mà mình không quân tâm. Thế nhưng nếu lỡ đưa một địa chỉ E-mail của bạn bè, người thân vào danh sách thư rác thì phải làm sao? Trong tạp chí kì này, xin chia sẻ cách để đưa một địa chỉ E-mail ra khỏi danh sách thư rác. Tôi hướng dẫn thực hiện với tài khoản Gmail vì hiện nay có khá nhiều người sử dụng dịch vụ E-mail này. Bài viết thực hiện trên IE 11, Windows 7 Ultimate 32 bit, Jaws 17.0.1214.

1. Chuẩn bị

+ Một máy tính có kết nối Internet

+ Một trình đọc màn hình mà bạn quen thuộc

+ Thiết lập giao diện Gmail là Basic HTML hay HTML cơ bản cho giao diện tiếng Việt

2. Thực hiện

+ Đăng nhập vào Gmail

+ Chuyển sang chế độ HTML cơ bản (nếu chưa chuyển)

+ Tìm và kích hoạt liên kết Spam

+ Tìm và đánh dấu các E-mail mà bạn biết nó không phải là Spam

+ Tìm và kích hoạt nút không phải Spam (giao diện tiếng Việt) hay Not Spam (Giao diện tiếng Anh)

Vậy là bạn đã đưa các địa chỉ được đánh dấu ra khỏi danh sách Spam Mail.

Chúc bạn thành công

Đặng Mạnh Cường

Chia sẻ bài này qua: