4. Câu hỏi

Câu hỏi 1:

Tại Tôi đã cài đặt đầy đủ các phần để đọc tiếng Việt với Jaws bao gồm bộ đọc Sao Mai Voice, script JVietnamese mà đọc tiếng Việt không được như trước đây? Có nhiều từ đánh vần trong khi trước đây những từ này được đọc bằng giọng tiếng Anh. Làm sao để khắc phục tình trạng này?

Trả lời:

Nhấn Insert+j đưa focus về lại cửa sổ của Jaws
Nhấn Ctrl+Insert+s, mũi tên xuống và chọn Sapị
- Nhấn Alt+l vào trình đơn Language và mở mục Synthesizer Language; chọn và kích họat ngôn ngữ cho bộ tổng hợp âm là English
Vào trình đơn Basics -> Voices -> Global Adjustment. Trong hộp thọai này ở mục Person, chọn giọng tiếng Anh bạn thích và Enter để lưu lại.

Lúc này, bạn chuyển qua chế độ đọc tiếng Việt, các từ mô tả các lọai điều khiển sẽ đọc bằng giọng tiếng Anh thay vì đánh vần.

Câu hỏi 2:

Khi tôi vào một số trang web tiếng Việt nghe Jaws thường đọc từ "Vi", làm sao để tắt đi?

Trả lời:

Thông thường Jaws sẽ nhận biết ngôn ngữ của văn bản nếu văn bản đó được thiết lập thuộc tính ngôn ngữ. Lúc đó, Jaws sẽ tự động chuyển qua giọng đọc tương ứng cho ngôn ngữ đó nếu giọng đọc cho ngôn ngữ đó có trong bộ tổng hợp âm hiện tại.
Vì thế trong trường hợp của bạn, Jaws nhận biết được văn bản này có thuộc tính ngôn ngữ là tiếng Việt (có mã quy định là "Vi")nên Jaws thông báo "Vi" trước mỗi đọan văn bản bạn di chuyển. Hiện nay, Jaws vẫn chưa hỗ trợ tự động chuyển qua tiếng Việt. Bạn có thể tắt chế độ tự động nhận biết ngôn ngữ trong trình quản lý cấu hình theo các bước sau:
- Nhấn Insert+F2, nhấn C chọn và kích họat Configuration Manager
- Nhấn Ctrl+Shift+d mở tập tin Default.jcf để cấu hình cho tòan cục
- Alt+s mở trình đơn Set Options và nhấn "t" để mở mục Text Processing
- Nhấn Tab đến mục Detect Languages và nhấn Space để bỏ chọn.
- Kích họat nút Ok và nhấn Ctrl+s để lưu lại.
- Alt+F4 để đóng trình quản lý cấu hình.

 

Chia sẻ bài này qua: