4. Câu hỏi

Câu hỏi 1:  Làm cách nào để đổi phím tắt chuyển qua tiếng Việt và tiếng Anh trong Jaws?

Trả lời:  Để đổi phím tắt chuyển đổi tiếng Việt và tiếng Anh với Jaws, bạn làm các bước sau:
Ghi chú: thực hiện các bước sau khi Jaws đang chạy.
- Nhấn Insert+F2, nhấn chữ K chọn Keyboard Manager và enter để mở trình quản lý bàn phím.
- Sau khi CT chạy lên, mục có focus là danh sách tập tin phím tắt cho các ứng dụng, nhấn Control+Shift+d mở tập tin phím tắt Default và nhấn Tab để chuyển qua danh sách liệt kê các phím tắt lưu trong tập tin này.
- Nhấn các chữ cái đầu để tìm mục có tên là "SwitchToVietnameseUnicode" và nhấn Control+h để kích hoạt hộp thoại đổi phím tắt. Lưu ý, khi hộp thoại bật lên, bạn không nên nhấn bất kỳ phím nào ngoại trừ vài phím tắt như Tab và Shift+tab.
- Mục focus khi hộp thoại đổi phím tắt bật lên là "Assign To" nơi bạn có thể nhấn tổ hợp phím tắt mà bạn muốn đổi. Ví dụ, ở đây bạn nhấn "Ctrl+Shift+`" và nhấn Enter để thay đổi. CT sẽ hỏi bạn xác nhận việc thay đổi; nhấn Enter để xác nhận thay đổi.

Tương tự, để thay đổi cho phần chuyển qua tiếng Anh, bạn tìm mục có tên là "SwitchToEloq" và thực hiện các bước trên.
Đổi phím tắt cho chuyển đổi giữa các giọng đọc, Minh Du, Thanh Vi, Thu An và tiếng Anh thì tìm mục có tên là "SwitchSynth".
Sau khi hoàn tất việc thay đổi, bạn nhấn Alt+F4 để đóng trình quản lý bàn phím. Lúc này bạn đã có thể sử dụng phím tắt mới được gán.

Câu hỏi 2:  Khi mới cài đặt từ điển nói Sao Mai DictTalk và chạy lên, các giọng đọc đọc không đúng. Tôi phải cấu hình như thế nào?

Trả lời:  Khi chạy Sao Mai DictTalk lần đầu tiên, bạn cần cấu hình giọng đọc theo các bước như sau:
- Nhấn Control+d mở hộp thoại cài đặt từ điển.
- Nhấn Alt+s đến danh sách các từ điển hiện có và dùng mũi tên chọn từ điển bất kỳ. Ở đây, chúng tôi chọn từ điển Anh Việt.
- Nhấn Alt+1 đến mục chọn giọng 1. Ở đây, chọn giọng tiếng Anh vì ở bước trước đã chọn cấu hình cho từ điển Anh Việt.
- Nhấn tab chuyển qua chọn giọng 2. Ở đây, chọn giọng đọc tiếng Việt là giọng Minh Du.
Lưu ý, nếu chọn từ điển Anh Việt thì giọng 1 là giọng đọc tiếng Anh và giọng 2 là giọng tiếng Việt. Tương tự, đối với từ điển Pháp Việt, giọng 1 sẽ là giọng tiếng Pháp và giọng 2 là giọng tiếng Việt.
- Nhấn tab chọn cao độ và tốc độ nếu cần. Và nhấn Alt+l để lưu các thiết lập cho từ điển Anh Việt.

Cũng các bước như trên, bạn thiết lập giọng cho các từ điển còn lại.. Sau đó, tab đến nút Đồng Ý và nhấn Enter.

 

Chia sẻ bài này qua: