4.1. Mẹo nhỏ trong khi sử dụng Office:

a. Sửa lỗi siêu liên kết không tác dụng trong Office

Nếu siêu liên kết (hyperlinks) hoàn toàn không có tác dụng trong Outlook Express hay các ứng dụng của Office (nghĩa là khi bạn nhấn apply cation và chọn open hypelink, IE không tự động kích hoạt và mở trang Web cho bạn), bạn có thể khắc phục lỗi này bằng các dưới đây:

- Khởi động  Internet Explorer, vào menu Tools > chọn Internet Options. Chuyển qua trang Programs, kiểm tra chắc chắn đã chọn IE làm trình duyệt mặc nhiên ở mục Default web browser.

- Chuyển tiếp qua thẻ Advanced rồi nhấn vào nút Reset ở mục Reset Internet Explorer setting.

Mở menu Start > chọn Run rồi gõ lệnh regsvr32 urlmon.dll. Nếu chưa giải quyết được vấn đề, bạn chạy tiếp các lệnh sau: regsvr32  Shdocvw.dll, regsvr32  Msjava.dll, regsvr32 Actxprxy.dll, regsvr32 Oleaut32.dll, regsvr32 Mshtml.dll, regsvr32 Browseui.dll, regsvr32 Shell32.dll.

Chú ý: Thủ thuật này chỉ dùng cho Windows XP và Windows 2000.

b. Giảm kích thước file của Word

Bạn mở menu Tools rồi chọn Options. Ỏ trang Save bỏ dấu chọn tại mục Allow Fast Saves. Điều này sẽ bắt Word phải viết lại toàn bộ tài liệu từ file tạm trong  mỗi lần lưu (save) lại. Quá trình save sẽ lâu hơn nhưng file Word sẽ giảm rất nhiều dung lượng (đặc biệt khi bạn cứ thay đổi tài liệu).

 

(Sưu tầm)

Chia sẻ bài này qua: