4.1 Vô hiệu hoá Password Khi standby hay hibernate

Nếu Account của bạn có mật khẩu bảo vệ thì mỗi khi trở lại làm việc, Windows đều yêu cầu bạn phải gõ lại mật khẩu. Trường hợp bạn không muốn phải gõ lại mật khẩu sau khi Standby hay hibernate, bạn có thể vô hiệu tính năng này như sau: Mở nhấn logo windows vào Start menu tìm và chọn mở Control Pannel dùng mũi tên tìm đến Power Options rồi enter. Trong hộp thoại Power Options Properties, bạn nhấn Ctrl + tab chọn thẻ Advanced rồi nhấn tab đến mục Prompt for password after returning from standby, nhân khoảng trắng để bỏ chọn rồi nhấn ok là xong. Từ giờ trở đi thì sau khi Standby hay hibernate bạn máy tính sẽ không yêu cầu bạn nhập lại password nữa.

 

Chia sẻ bài này qua: