4.4 Cách di chuyển thư mục My Documents sang ổ đĩa khác

- My Documents là thư mục mặc định mà Windows cung cấp cho người dùng để lưu trữ tài liệu, tập tin trong quá trình làm việc. Do đó, khi bạn cài đặt lại hệ thống, hay ghost lại máy tính… thì dữ liệu ở ổ C mất hết khiến những gì tồn tại trong thư mục này cũng "đi" luôn.

Tuy nhiên, bạn có cách khắc phục tình trạng này để tránh tai họa bằng cách di chuyển thư mục My Documents mặc định đến một ổ đĩa khác. Cách thực hiện như sau:

Đầu tiên bạn nhấn apply cations lên My Documents trên hệ thống (desktop, windows Explorer,…) sau đó chọn Properties.Tại hộp thoại My Documents Properties hiện ra, Ở trang Target bạn nhấn tab đến nút Move và kích hoạt vào (hoặc nhấn tổ hợp phím tắt là alt + M để kích hoạt vào nút Move).

Hộp thoại mới có tên Select a Destination hiện ra, bạn nhấn tab đến treeview và dùng mũi tên chọn nơi chứa thư mục My Documents mới mà bạn cho là an toàn, chẳng hạn ổ đĩa D. Xong nhấn vào nút OK để xác nhận. Một cảnh báo hiện ra hỏi bạn có muốn di chuyển tất cả những tài liệu hiện thời có trong thư mục My Documents cũ vào đường dẫn mới hay không, bạn nhấn vào nút Yes để chấp nhận. Khi đó tất cả những dữ liệu có trong My Documents ở ổ C cũng như thư mục này cũng sẽ được di chuyển đến đường dẫn mới mà bạn lựa chọn.

Bên cạnh đó, tất cả những phần mềm hay chương trình nào trong máy lưu tài liệu vào thư mục My Documents của ổ C cũ cũng tự động thiết lập để chuyển sang thư mục My Documents của ổ D mới. Khi hoàn tất chọn lựa, bạn sẽ thấy tên ổ đĩa/thư mục mới chứa thư mục My Documents sẽ hiện ra ở mục Target edit của mục Target folder location. Bước cuối cùng, bạn nhấn OK để hoàn tất việc thiết lập mới này.

Lưu ý: khi muốn trở lại trạng thái thư mục My Documents như mặc định, tại hộp thoại Documents Properties, bạn chỉ cần nhấn vào nút Restore Default là xong

 

Chia sẻ bài này qua: