Điều 42: Ký kết công ước

Đăng bởi Sao Mai vào T3, 08/02/2016 - 14:24

 

Công ước này sẽ để ngỏ cho các quốc gia, các tổ chức hợp tác khu vực tham gia  ký kết việc gia nhập bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 năm 2007 tại trụ sở chính của Liên hợp quốc tại New York.

Chia sẻ bài này qua: