Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng

Khi thực hiện thanh toán cho các đơn hàng mua dịch vụ/sản phẩm, vui lòng ghi rõ số đơn hàng của quý vị trong phần nội dung lý do chuyển tiền. Nếu quý vị chuyển số tiền tài trợ cho các hoạt động của Sao Mai, xin vui lòng mô tả nội dung tài trợ của quý vị để chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trên trang các nhà tài trợ.

 

Thông tin tài khon

Ch tài khon: Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai

S tài khon (Việt Nam Đồng): 190867229

S tài khon (USD): 192285559

Swift code: ASCBVNVX

Ngân hàng: Á Châu (ACB), chi nhánh Tân Sơn Nhì, TPHCM.

 

Share via:

EmailFacebookTwitterGoogleLinkedin