Jaws script cho Skype

Jaws Script cho Skype được viết bởi Doug Lee, giúp người dùng Jaws tương tác tốt hơn với ứng dụng Skype - ứng dụng điện thoại Internet rất phổ biến trong cộng đồng người khiếm thị. Với bộ script này, người dùng được cung cấp một hệ thống phím nóng để sử dụng nhiều tính năng của Skype như đọc tin chat, theo dõi người online / offline... Xem thông tin chi tiết bằng tiếng Anh tại đây..
Chúng tôi có bài viết gọi ý cách thiết lập Skype cho người dùng trình đọc màn hình. Mong rằng nó ít nhiều giúp bạn trong việc sử dụng Skype

Chia sẻ bài này qua:

Mailing discussion list

<p>Hãy đăng ký để tham gia thảo luận cùng các thành viên khác qua email về những sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ người mù của Sao Mai</p>

<div class="unstyledtemplate template" style="display: block;">
  <div id="groupsio_unstyled_embed_signup">
  <form action="https://groups.io/g/saomai/signup?u=3947297753117159863" method="post" id="groupsio-embedded-subscribe-form" name="groupsio-embedded-subscribe-form" target="_blank">
    <div id="groupsio_unstyled_embed_signup_scroll">
      <br>
      <input type="email" value="" name="email" class="email" id="email" placeholder="email address" required="">
      
      <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_3947297753117159863" tabindex="-1" value=""></div>
      <div id="templatearchives"><p></p></div>
      <input type="submit" value="Subscribe" name="subscribe" id="groupsio-embedded-subscribe" class="button">
    </div>
  </form>
  </div>
</div>