Thế Lưỡng Nan Của Các Nhà Sáng Lập Doanh nghiệp

Ảnh bìa sách
Thế Lưỡng Nan Của Các Nhà Sáng Lập Doanh nghiệp
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PHẦN I. TRƯỚC KHI THÀNH LẬP CÔNG TY
1. GIỚI THIỆU
2. CẠM BẪY SỰ NGHIỆP
PHẦN II. CẠM BẪY ĐỘI NGŨ SÁNG LẬP
3. THÀNH LẬP MỘT MÌNH HAY CÙNG VỚI ĐỘI NGŨ
4. CẠM BẪY MỐI QUAN HỆ: NẮM TAY NHAU VÀ NHẢY QUANH ĐỐNG LỬA
5. CẠM BẪY VAI TRÒ: VỊ TRÍ VÀ QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH
6. PHÂN CHIA CỔ PHẦN VÀ BỒI THƯỜNG TIỀN MẶT
7. HỆ THỐNG 3R: ĐỒNG BỘ VÀ CÂN BẰNG
PHẦN III. NGOÀI ĐỘI NGŨ SÁNG LẬP: NHÂN VIÊN VÀ NHÀ ĐẦU TƯ
8. ĐÚNG NHÂN VIÊN, ĐÚNG THỜI ĐIỂM
9. CẠM BẪY NHÀ ĐẦU TƯ: GIÁ TRỊ LỚN, RỦI RO CAO
10. THẤT BẠI, THÀNH CÔNG VÀ SỰ THAY THẾ NHÀ SÁNG LẬP KIÊM CEO 
PHẦN IV. KẾT LUẬN
11. QUYỀN KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT VỚI QUYỀN LỢI KINH TẾ

Chia sẻ bài này qua: