HÓA HỌC 8

HÓA HỌC 8

HÓA HỌC 8

Tác giả: LÊ XUÂN TRỌNG
Chủ đề: Hóa học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

MỤC LỤC SÁCH

Chương 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Bài 1: Mở đầu môn Hóa học

Bài 2: Chất

Bài 3: Bài thực hành 1

Bài 4: Nguyên tử

Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử

Bài 7: Bài thực hành 2

Bài 8: Bài luyện tập 1

Bài 9: Công thức hóa học

Bài 10: Hóa trị      

Bài 11: Bài luyện tập 2    

Chương 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12: Sự biến đổi chất  

Bài 13: Phản ứng hóa học

Bài14: Bài thực hành 3

Bài 15: Định luật bảo tòan khối lượng

Bài 16: Phương trình hóa học

Bài 17: Bài luyện tập 3

Chương 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18: Mol

Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Bài 20: Tỉ khối của chất khí

Bài 21: Tính theo công thức hóa học

Bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Bài 23: Bài luyện tập 4

Chương 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24: Tính chất của oxi

Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Bài 26: Oxit

Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Bài 28: Không khí – Sự cháy

Bài 29: Bài luyện tập 5

Bài 30: Bài thực hành 4  

Chương 5: HIĐRO – NƯỚC

Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro

Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế    

Bài 34: Bài luyện tập 6    

Bài 35: Bài thực hành 5  

Bài 36: Nước

Bài 37: Axit – Bazơ - Muối

Bài 38: Bài luyện tập 7    

Bài 39: Bài thực hành 6  

Chương 6: DUNG DỊCH

Bài 40: Dung dịch

Bài 41: Độ tan của một chất trong nước       

Bài 42: Nồng độ dung dịch       

Bài 43: Pha chế dung dịch        

Bài 44: Bài luyện tập 8    

Bài 45: Bài thực hành 7