Hỏi Và Đáp Triết Học Mac-Lênin (MS-02)

Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Triết học Mác-Lênin, chúng tôi biên soạn cuốn “Hỏi đáp Triết học Mác-Lênin”, với hy vọng giúp bạn đọc có thêm một kênh tiếp cận về bộ môn khoa học này. Những vấn đề lý luận, thực tiễn thường được đặt ra khi nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn Triết học Mác-Lênin được trình bày trong cuốn sách trình này dưới dạng hỏi, đáp. Trong khi bảo đảm tính khoa học, hệ thống của các vấn đề lý luận cơ bản, cũng như sự vận dụng mang tính phổ biến nhất, chúng tôi cố gắng trình bày cách tiếp cận vấn đề dưới hình thúc cô đọng, dễ hiểu. Tuy nhiên, do trình độ và khả năng biên soạn còn có hạn, khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự phê bình, góp ý của đông đảo bạn đọc để cuốn sách được xuất bản lần sau có chất lượng tốt hơn.

Chia sẻ bài này qua: