Hỏi Và Đáp Triết Học Mac-Lênin (MS-02)

Hỏi Và Đáp Triết Học Mac-Lênin (MS-02)

Hỏi Và Đáp Triết Học Mac-Lênin (MS-02)

Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Triết học Mác-Lênin, chúng tôi biên soạn cuốn “Hỏi đáp Triết học Mác-Lênin”, với hy vọng giúp bạn đọc có thêm một kênh tiếp cận về bộ môn khoa học này. Những vấn đề lý luận, thực tiễn thường được đặt ra khi nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn Triết học Mác-Lênin được trình bày trong cuốn sách trình này dưới dạng hỏi, đáp. Trong khi bảo đảm tính khoa học, hệ thống của các vấn đề lý luận cơ bản, cũng như sự vận dụng mang tính phổ biến nhất, chúng tôi cố gắng trình bày cách tiếp cận vấn đề dưới hình thúc cô đọng, dễ hiểu. Tuy nhiên, do trình độ và khả năng biên soạn còn có hạn, khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự phê bình, góp ý của đông đảo bạn đọc để cuốn sách được xuất bản lần sau có chất lượng tốt hơn.