Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt (MS 642)

Tác giả
Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. CÁ NHÂN

Dũng cảm để thay đổi

Tìm kiếm sự quân bình trong cuộc sống

Phần 2. GIA ĐÌNH

Nuôi dạy trẻ nhỏ

Nuôi dạy trẻ vị thành niên (hay là được trẻ em nuôi dạy?)

Hôn nhân và gia đình: coi trọng sự khác biệt

Phần 3. CỘNG ĐỒNG VĐ GIO DỤC

Xây dựng cộng đồng

Trường học

Phần 4. CÔNG SỞ

Tăng cường ảnh hưởng của bạn

Tư duy cùng thắng trong quản trị

Lãnh đạo các tổ chức doanh nghiệp

Chia sẻ bài này qua: