Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt (MS 642)

Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt (MS 642)

Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt (MS 642)

Tác giả: Stephen R. Covey
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Phụ Nữ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right

Phần 1. CÁ NHÂN

Dũng cảm để thay đổi

Tìm kiếm sự quân bình trong cuộc sống

Phần 2. GIA ĐÌNH

Nuôi dạy trẻ nhỏ

Nuôi dạy trẻ vị thành niên (hay là được trẻ em nuôi dạy?)

Hôn nhân và gia đình: coi trọng sự khác biệt

Phần 3. CỘNG ĐỒNG VĐ GIO DỤC

Xây dựng cộng đồng

Trường học

Phần 4. CÔNG SỞ

Tăng cường ảnh hưởng của bạn

Tư duy cùng thắng trong quản trị

Lãnh đạo các tổ chức doanh nghiệp