Đắc Nhân Tâm (MS-1057)

Đắc Nhân Tâm (MS-1057)

Đắc Nhân Tâm (MS-1057)

Tác giả: Dale Carnegie
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right

Chương 1: “Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong”

Chương 2: Bí mật lớn nhất trong phép ứng xử

Chương 3: Ai làm được điều dưới đây, người đó

Chương 4: Thành thật quan tâm đến người khác

Chương 5: Cách đơn giản để tạo ấn tượng tốt đẹp

Chương 6: Để mọi việc luôn được suôn sẻ

Chương 7: Để trở thành người giao tiếp khéo léo

Chương 8: Thu hút sự quan tâm của người khác

Chương 9: Để người khác yêu thích bạn ngay lập tức

Chương 10: Không tranh cãi!

Chương 11: Tôn trọng ý kiến người khác

Chương 12: Mật ngọt trong giao tiếp

Chương 13: Bí quyết của Socrates

Chương 14: Khôn ngoan khi gặp đối đầu

Chương 15: Khôn ngoan khi gặp đối đấu

Chương 16: Để nhận được sự hợp tác cao nhất

Chương 17: Đặt mình vào hoàn cảnh người khác

Chương 18: Điều mọi người mong muốn

Chương 19: Khơi gợi sự cao thượng

Chương 20: Trình bày vấn đề một cách sinh động

Chương 21: Khơi gợi tinh thần vượt lên thử thách

Chương 22: Trước khi phê bình, hãy khen ngợi

Chương 23: Phê bình một cách gián tiếp

Chương 24: Nhìn nhận sai lầm của bản thân trước khi phê phán người khác

Chương 25: Gợi ý thay vì ra lệnh

Chương 26: Giữ thể diện cho người khác

Chương 27: Khuyến khích người khác

Chương 28: Cho người khác niềm tự hào

Chương 29: Mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm

Chương 30: Tôn vinh người khác