Đắc Nhân Tâm (MS-1057)

Tác giả
Chủ đề
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: “Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong”

Chương 2: Bí mật lớn nhất trong phép ứng xử

Chương 3: Ai làm được điều dưới đây, người đó

Chương 4: Thành thật quan tâm đến người khác

Chương 5: Cách đơn giản để tạo ấn tượng tốt đẹp

Chương 6: Để mọi việc luôn được suôn sẻ

Chương 7: Để trở thành người giao tiếp khéo léo

Chương 8: Thu hút sự quan tâm của người khác

Chương 9: Để người khác yêu thích bạn ngay lập tức

Chương 10: Không tranh cãi!

Chương 11: Tôn trọng ý kiến người khác

Chương 12: Mật ngọt trong giao tiếp

Chương 13: Bí quyết của Socrates

Chương 14: Khôn ngoan khi gặp đối đầu

Chương 15: Khôn ngoan khi gặp đối đấu

Chương 16: Để nhận được sự hợp tác cao nhất

Chương 17: Đặt mình vào hoàn cảnh người khác

Chương 18: Điều mọi người mong muốn

Chương 19: Khơi gợi sự cao thượng

Chương 20: Trình bày vấn đề một cách sinh động

Chương 21: Khơi gợi tinh thần vượt lên thử thách

Chương 22: Trước khi phê bình, hãy khen ngợi

Chương 23: Phê bình một cách gián tiếp

Chương 24: Nhìn nhận sai lầm của bản thân trước khi phê phán người khác

Chương 25: Gợi ý thay vì ra lệnh

Chương 26: Giữ thể diện cho người khác

Chương 27: Khuyến khích người khác

Chương 28: Cho người khác niềm tự hào

Chương 29: Mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm

Chương 30: Tôn vinh người khác

Chia sẻ bài này qua: