Khám Phá Ngôn Ngữ Tư Duy (MS 824)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời Giới Thiệu

Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ NLP

Chương 2: 10 Ý TƯỞNG THÚ VỊ

Chương 3: BẠN LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

Chương 4: Ý NGHĨA CỦA CÁC GIÁC QUAN

Chương 5: NHỮNG “MỎ NEO” TRONG CUỘC SỐNG

Chương 6: CÁC QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU

Chương 7: SỰ HÒA HỢP

Chương 8: KỸ NĂNG LẮNG NGHE 

Chia sẻ bài này qua: