Phương Pháp Dạy Học Âm Nhạc Ở Tiểu Học Và THCS (MS-475)

Phương Pháp Dạy Học Âm Nhạc Ở Tiểu Học Và THCS (MS-475)

Phương Pháp Dạy Học Âm Nhạc Ở Tiểu Học Và THCS (MS-475)

Tác giả: LÊ ANH TUẤN
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right

Phần I. Vấn đề chung về phương pháp dạy học âm nhạc

Chương 1. Đặc trưng và chức năng của âm nhạc

Chương 2. Năng lực âm nhạc của học sinh tiểu học và THCS

Chương 3. Nội dung và mục tiêu của môn âm nhạc

Chương 4. Năng lực của giáo viên âm nhạc

Chương 5. Nguyên tắc dạy học âm nhạc

Chương 6. Các phương pháp dạy học

Phần II. Phương pháp dạy học các nội dung của môn âm nhạc

Chương 7. Phương pháp dạy học hát

Chương 8. Phươnp pháp dạy âm nhạc thường thức.

Chương 9. Phương pháp dạy tập đọc nhạc

Chương 10. Phương pháp dạy nhạc lí

Phần III. Các yếu tố hỗ trợ phương pháp dạy học âm nhạc

Chương 11. Soạn kế hoạch bài học môn âm nhạc

Chương 12. Chuẩn bị cho tiết dạy

Chương 13. Kĩ thuật tổ chức dạy học

Chương 14. Hoạt động thi đua và trò chơi âm nhạc.

Chương 15. Dạy học âm nhạc phát huy tư duy sáng tạo của học sinh

Chương 16. Phương tiện dạy học âm nhạc

Chương 17. Kiểm tra kết quả học tập môn âm nhạc

Chương 18. Sáng kiến kinh nghiệm dạy học âm nhạc

Chương 19. Đánh giá tiết dạy âm nhạc

Chương 20. Một số chiến lược dạy học