Ping 1 - Vượt khỏi ao tù (MS-1121)

Tác giả
Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Prologue

Bước nhảy của niềm tin

Leap of faith

Nhãn quang thông suốt

Wise eyes

Khai tâm mở trí

Beginner's mind

Cuộc thử nghiệm

The test

Tìm kiếm tầm nhìn

Visionnary quest

Hòa mình cùng dòng chảy

Current event

Giai điệu của dòng chảy

The flow

Đoạn kết

Epilogue

Về tác giả

Dư luận về Ping

Các liên kết tải sách

Phần 1   |   Phần 2   |   Phần 3   |   Phần 4   |   Phần 5   |   Phần 6   |   English 1   |   English 2   |   English 3

Chia sẻ bài này qua: