Ping 1 - Vượt khỏi ao tù (MS-1121)

Ping 1 - Vượt khỏi ao tù (MS-1121)

Ping 1 - Vượt khỏi ao tù (MS-1121)

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản First News
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

Prologue

Bước nhảy của niềm tin

Leap of faith

Nhãn quang thông suốt

Wise eyes

Khai tâm mở trí

Beginner's mind

Cuộc thử nghiệm

The test

Tìm kiếm tầm nhìn

Visionnary quest

Hòa mình cùng dòng chảy

Current event

Giai điệu của dòng chảy

The flow

Đoạn kết

Epilogue

Về tác giả

Dư luận về Ping

Các liên kết tải sách

Phần 1   |   Phần 2   |   Phần 3   |   Phần 4   |   Phần 5   |   Phần 6   |   English 1   |   English 2   |   English 3