Thường Thức Về Âm Nhạc Cổ Truyền Việt Nam Và Lịch Sử Âm Nhạc (MS-474)

Thường Thức Về Âm Nhạc Cổ Truyền Việt Nam Và Lịch Sử Âm Nhạc (MS-474)

Thường Thức Về Âm Nhạc Cổ Truyền Việt Nam Và Lịch Sử Âm Nhạc (MS-474)

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2001
Coppy right

Phần một:
ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN VLỆT NAM

Chương 1. Khái lược về các vùng dân ca

I. Khái quái về dân ca Việt Nam

II. Bước đầu tìm hiểu các vùng dân ca

Chương 2. Vài nét về kịch hát cổ truyền của người Việt

I. Hát chèo

II. Hát bội (hát tuồng)

Phần hai
L!CH SỬ ÂM NHẠC

Chương 1. Lược trình tiến triển lịch sử âm nhạc thế giới

I. Âm nhạc thời nguyên thủy

II. Những nền Âm nhạc lớn thời cổ đại

III - Âm nhạc thời trung đại

IV - Âm nhạc thời cận đại

V. Âm nhạc thời kì hiện đại.

Chương 2. Sơ giản về lịch sử âm nhạc Việt Nam

I. Âm 11hạc thời bắt đầu dựng nước và giữ nước

II. Âm nhạc thời xây dựng và bảo vệ quốc gia phong kiến, độc lập tự chủ (thế kỉ X - cuối thế kỉ XIX)

III. Âm nhạc trong thời kì đụng độ và giao lưu Đông - Tây (cuối thế kỉ XIX cho tới nay)