Vị giám đốc một phút và con khỉ (MS-1159)

Vị giám đốc một phút và con khỉ (MS-1159)

Vị giám đốc một phút và con khỉ (MS-1159)

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lần đầu trong vai trò giám đốc

Gặp lại vị Giám Đốc Một Phút

Song đề quản lý cơ bản

Những mâu thuẫn nội tại

“Con khỉ” đang thuộc về ai?

Đi tìm giải pháp

“Thức tỉnh”

Trả “khỉ” về chuồng

Nguyên tắc quản lý “khỉ” của Oncken

Nguyên tắc thứ nhất: “Miêu tả rõ ràng”

Nguyên tắc thứ hai: “Làm việc có trách nhiệm”

Nguyên tắc thứ ba: “Áp dụng bảo hiểm”

Nguyên tắc thứ tư: “Kiểm tra định kỳ”

Ba phạm trù thời gian

Các liên kết tải sách

Phần 1   |   Phần 2   |   Phần 3   |   Phần 4   |   Phần 5