Công Nghệ Lớp 9 - Trồng Cây Ăn Quả

Tác giả
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 2: Một số vấn đề chung về cây ăn quả

Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả

Bài 4: (Thực hành) Giâm cành

Bài 5: (Thực hành) Chiết cành

Bài 6: (Thực hành) Ghép

Bài 7: Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi

Bài 8: Kĩ thuật trồng cây nhãn

Bài 9: Kĩ thuật trồng cây vải

Bài 10: Kĩ thuật trồng cây xoài

Bài 11: Kĩ thuật trồng cây chôm chôm

Bài 12: (Thực hành) Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả

Bài 13: (Thực hành) Trồng cây ăn quả

Bài 14: (Thực hành) Bón phân thúc cho cây ăn quả

Bài 15: (Thực hành) Làm xirô quả

Chia sẻ bài này qua: