Công Nghệ Lớp 9 - Trồng Cây Ăn Quả

Công Nghệ Lớp 9 - Trồng Cây Ăn Quả

Công Nghệ Lớp 9 - Trồng Cây Ăn Quả

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Công nghệ vật liệu
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right

Bài 2: Một số vấn đề chung về cây ăn quả

Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả

Bài 4: (Thực hành) Giâm cành

Bài 5: (Thực hành) Chiết cành

Bài 6: (Thực hành) Ghép

Bài 7: Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi

Bài 8: Kĩ thuật trồng cây nhãn

Bài 9: Kĩ thuật trồng cây vải

Bài 10: Kĩ thuật trồng cây xoài

Bài 11: Kĩ thuật trồng cây chôm chôm

Bài 12: (Thực hành) Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả

Bài 13: (Thực hành) Trồng cây ăn quả

Bài 14: (Thực hành) Bón phân thúc cho cây ăn quả

Bài 15: (Thực hành) Làm xirô quả