Kỹ Thuật Lớp 12 - Chăn Nuôi

Tác giả
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

CHƯƠNG I – GIỐNG VẬT NUÔI

Bài 1. Quy luật sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi

Bài 2. Kĩ thuật chọn phối giống

Bài 3.Các phương pháp nhân giống và tạo giống vật nuôi

Bài 4.Các phương pháp nhân giống và tạo giống vật nuôi (tiếp theo)

Bài 5.Kĩ thuật nhân giống vật nuôi

Bài 6. Chọn giống vật nuôi bằng phương pháp đo kích thước các chiều

CHƯƠNG II – THỨC ĂN VÀ NUÔI DƯỠNG VẬT NUÔI

Bài 7.Giá trị dinh dưỡng của thức ăn và ảnh hưởng của thức ăn đến cơ thể vật nuôi

Bài 8.Một số loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôi (thức ăn tinh và thức ăn bột)

Bài 9. Thức ăn hỗn hợp

Bài 10.Một số loại thức ăn bổ sung

Bài 11.Nuôi dưỡng vật nuôi đang lớn

Bài 12.Nuôi dưỡng vật nuôi sinh sản

Bài 13. Nuôi dưỡng vật nuôi làm việc

Bài 14. Phương pháp làm men rượu và chế biến thức ăn từ men rượu cho vật nuôi - Phương pháp tạo hỗn hợp thức ăn cho vật nuôi

CHƯƠNG III – VỆ SINH VÀ PHÒNG DỊCH BỆNH CHO VẬT NUÔI

Bài 15. Vệ sinh vật nuôi 5

Bài 16. Vệ sinh vật nuôi (tiếp theo)

Bài 17. Vệ sinh vật nuôi (tiếp theo)

Bài 18.Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm ở vật nuôi. Khả năng miễn dịch ở vật nuôi

Bài 19.Một số bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm thường gặp ở vật nuôi

Bài 20.Một số bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm thường gặp ở vật nuôi (tiếp theo)

Bài 21.Một số bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm thường gặp ở vật nuôi (tiếp theo)

Bài 22.Một số thuốc thường dùng trong chăn nuôi

Bài 23.Thú y

CHƯƠNG IV – PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM TRONG CHĂN NUÔI

Bài 24.Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi

CHƯƠNG V – PHƯƠNG PHÁP HẠ GIÁ THÀNH TRONG CHĂN NUÔI

Bài 25.Hạ giá thành trong chăn nuôi

Chia sẻ bài này qua: