Địa Lí 11

Địa Lí 11

Địa Lí 11

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Địa lý - Dầu khí
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

Phần một. NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG THỜI KÌ HIỆN ĐẠI

I – Tình hình kinh tế - xã hội thế giới trong những thập niên gần đây có nhiều biến động phức tạp

II – Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại đã dẫn tới những sự thay đổi lớn lao trong nền kinh tế - xã hội thế giới      

III – Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế thế giới hiện đại là: sự thay đổi cơ cấu kinh tế trong các nước phát triển và sự tăng cường các quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới.  

IV – Nền kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển trên thế giới là bức tranh tương phản với nền kinh tế - xã hội của các nước phát triển     

V – Đặc điểm các nước đang phát triển ở châu Á

VI – Đặc điểm các nước đang phát triển ở Mĩ Latinh

VII – Đặc điểm các nước đang phát triển ở châu Phi

Phần hai. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

HOA KÌ

I – Ưu thế của vị trí địa lí và lãnh thổ Hoa Kì trong quá trình phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa

II – Hoa Kì: Đất nước của những người nhập cư

III – Sự phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa Hoa Kì

IV – Những thành tựu của nền kinh tế Hoa Kì        

V – Các vùng kinh tế của Hoa Kì

NHẬT BẢN

I – Thiên nhiên đa dạng nhưng đầy thử thách        

II – Một dân số quá đông trên một quần đảo chật hẹp      

III – Sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản

IV – Những thành tựu của nền kinh tế Nhật Bản     

V – Các vùng kinh tế của Nhật Bản

PHÁP

I – Nước Pháp có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cả công nghiệp và nông nghiệp        

II – Pháp cũng là một nước có dân số già

III – Quá trình phát triển nền kinh tế của Pháp từ sau Chiến tranh thế giới II

IV – Những thành tựu của nền kinh tế Pháp

V – Các vùng kinh tế quan trọng nhất ở phía bắc và phía đông nước Pháp   

LIÊN BANG NGA

I – Điều kiện tự nhiên và dân cư         

II _ Quá trình phát triển của nền kinh tế Liên bang Nga    

III – Các vùng kinh tế chính của Liên bang Nga     

TRUNG QUỐC

I – Một đất nước có diện tích lớn và dân số đông   

II – Trung Quốc có nhiều tiềm năng lớn để phát triển kinh tế

III – Kết quả xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc trước thời kì hiện đại hóa (1949 – 1978)       

IV – Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa

V – Các vùng kinh tế chính của Trung Quốc

ẤN ĐỘ

I – Lãnh thổ Ấn Độ có 2 bộ phận: Bắc và Nam

II – Một quốc gia có nền văn minh lâu đời với nhiều dân tộc, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau          

III – Những chuyển biến trong nền nông nghiệp Ấn Độ

IV – Sự đa dạng hóa và tính tự lực của nền công nghiệp Ấn Độ

ANGIÊRI

I – Một quốc gia có phần lớn đất đai là hoang mạc và mức tăng dân số cao  

II – Angiêri xây dựng một nền kinh tế độc lập và tự chủ   

THÁI LAN

I – Đất nước có những điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhưng hoàn cảnh xã hội khó khăn     

II – Thái Lan với đường lối kinh tế hướng ra xuất khẩu

BRAXIN

I – Một lãnh thổ rộng lớn có tài nguyên phong phú và tiềm năng lớn về kinh tế

II – Braxin là nước có dân số đông nhưng thuần nhất

III – Quá trình và phương hướng phát triển nền kinh tế của Braxin

IV – Braxin: một nước công nghiệp phát triển ở Tây Bán Cầu hay một nước đang phát triển?

V – Những khó khăn về kinh tế, xã hội của Braxin