GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8

Ảnh bìa sách
GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
987-604-0-00109-2
Sơ lược sách

 

MỤC LỤC SÁCH

Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Bài 2: Liêm khiết

Bài 3: Tôn trọng người khác

Bài 4: Giữ chữ tín

Bài 5: Pháp luật và kỉ luật

Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội  

Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Bài 10:Tự lập

Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình   

Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội    

Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác  

Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng     

Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Bài 19: Quyền tự do ngôn luận

Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chia sẻ bài này qua: