GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8

GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8

GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8

Tác giả: HÀ NHẬT THĂNG
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

MỤC LỤC SÁCH

Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Bài 2: Liêm khiết

Bài 3: Tôn trọng người khác

Bài 4: Giữ chữ tín

Bài 5: Pháp luật và kỉ luật

Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội  

Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Bài 10:Tự lập

Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình   

Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội    

Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác  

Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng     

Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Bài 19: Quyền tự do ngôn luận

Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam