GIÚP ĐỠ TRẺ EM MÙ TỪ SƠ SINH ĐẾN 5 TUỔI

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

GIÚP ĐỠ TRẺ EM MÙ TỪ SƠ SINH ĐẾN 5 TUỔI
Tác giả: Sandy Niemann - Namita Jacob
Người dịch: Bùi Đức Thắng
Hiệu đính: Nguyễn Đức Minh, Hà Thanh Vân
Lời giới thiệu và cám ơn!
Lời nói đầu
Chương 1: Tôi có thể giúp con mình thế nào?
Chương 2: Sự khởi đầu
Chương 3: Hướng dẫn chung cho các hoạt động học tập
Chương 4: Tìm hiểu xem trẻ có thể nhìn thấy những gì
Chương 5: Các hoạt động cho trẻ sơ sinh (mới sinh đến 6 tháng tuổi)
Chương 6: Giao tiếp
Chương 7: Các kỹ năng tư duy
Chương 8: Dạy các hoạt động hàng ngày
Chương 9: Sự an toàn
Chương 10: Sự vận động
Chương 11: Giúp trẻ biết mình đang ở đâu (Định hướng)
Chương 12: Phòng chống lạm dụng tình dục
Chương 13: Trở thành một phần của cộng đồng
Chương 14: Sẵn sàng đến nhà trẻ hoặc trường học
Chương 15: Hỗ trợ cha mẹ và người chăm sóc trẻ
Chương 16: Tại sao trẻ bị giảm thị lực và chúng ta có thể làm gì
Chương 17: Khi con bạn lớn lên
Phụ lục 1: Biểu đồ phát triển của trẻ
Phụ lục 2: Mù lòa là vấn đề của cộng đồng
Lời cảm ơn!

Chia sẻ bài này qua: