HỌC NÓI VỚI HỨNG THÚ

HỌC NÓI VỚI HỨNG THÚ

HỌC NÓI VỚI HỨNG THÚ

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right Chưa rõ

Lời nói đầu

Bà hiệu trưởng nhà trẻ ở Toronto nói:
“Để chuẩn bị cho trẻ thành công trong suốt cuộc sống, nhiệm vụ của chúng ta là cung cấp những kinh nghiệm, sự hiểu biết và điều kiện tăng trưởng tốt nhất trong tất cả mọi lãnh vực.”
Mục đích của sách giáo khoa này là giúp các giáo viên nhà trẻ tạo thuận lợi cho tất cà trẻ học tập ngôn ngữ, đặc biệt các trẻ không giao tiếp dễ dàng như các bạn cùng trang lứa. Để giúp các giáo viên có dụng cụ kích thích ngôn ngữ, những chỉ dẫn trong quyển sách này được rút ra từ Chương trình Hanen dành cho nhân viên nhà trẻ và được phân phối trong các nhà trẻ. Trung tâm Hanen soạn thảo các chương trình trên nguyên tắc: trẻ học nói qua tương tác với người chăm sóc và sau đó với trẻ cùng trang lứa. Mục đích chương trình dành cho nhân viên nhà trẻ là khuyến khích các giáo viên gia tăng các cơ hội tương tác và học tập ngôn ngữ bằng cách áp dụng khéo léo những hoạt động, những thói quen và những đàm thoại hằng ngày của mình.
Elaine Weitzman


Phần 1: NÓI VỀ GIAO TIẾP
Chương 1: ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ SỰ TƯƠNG TÁC TRONG BỐI CẢNH NHÀ TRẺ
Chương 2: CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: NÓI, CẦN CÓ THỜI GIAN
Phần 2: TẠO THUẬN LỢI CHO MỖI TRẺ THAM GIA TƯƠNG TÁC DỄ DÀNG VỚI CÁC TRẺ KHÁC
Chương 3: ĐỂ TRẺ KHỞI XƯỚNG
Chương 4: LUÂN PHIÊN: LÀM SAO GIÚP TRẺ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐỐI THOẠI TỐT HƠN
Chương 5: HỖ TRỢ SỰ TƯƠNG TÁC TRONG BỐI CẢNH NHÓM: THÍCH NGHI HOẠT ĐỘNG VÀ THÓI QUEN CỦA BẠN
Chương 6: NGHỆ THUẬT ẨN MÌNH ĐỂ HỖ TRỢ SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA TRẺ VỚI BẠN MÌNH
Phần 3: ĐỀ NGHỊ NHỮNG THÔNG TIN VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM THUẬN LỢI CHO HỌC TẬP NGÔN NGỮ
Chương 7: HÃY THÍCH NGHI CÁCH NÓI CỦA BẠN ĐỂ HỖ TRỢ CHO TRẺ HỌC NÓI
Chương 8: HÃY TẠO MÔI TRƯỜNG TRÒ CHUYỆN VÀ HỌC TẬP THUẬN LỢI
Chương 9: TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO TRÒ CHƠI BIỂU TƯỢNG: MỘT PHẦN CỦA SỰ VUI THÍCH… VÀ HỌC TẬP
Phần 4: TỪ VĂN NÓI SANG VĂN VIẾT
Chương 10: HÃY MỞ RỘNG CƠ HỘI CHO TRẺ ĐỌC VÀ VIẾT
Chương 11: GIỜ CỦA “VÒNG TRÒN KỲ DIỆU”: THỜI ĐIỂM TƯƠNG TÁC VÀ THUẬN LỢI CHO VIỆC HỌC NÓI

NÓI VỚI HỨNG THÚ
Làm thế nào để tạo thuận lợi cho sự phát triền xã hội và ngôn ngữ của trẻ trong bối cảnh nhà trẻ và mẫu giáo.
Elaine Weitzman
Chương trình Hanen
Dịch từ bản tiếng Anh: Danielle Henripin
Biên dịch: BS Phạm Ngọc Thanh và cộng sự
Biên tập: TS Nguyễn Thị Thanh Bình,
TS Cao Thị Xuân Mỹ, TS Nguyễn Thị Kim Anh