Những Câu Chuyện Về Lòng Quyết Tâm

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2004
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Sách được tái bản lần thứ 3, do Lương Hùng dịch, có 70 trang và các nội dung sau:
Lời nói đầu
Người chim
Không có gì là không làm được nếu có lòng quyết tâm
Hãy thử lại
Thomas Alva Edison
Helen Keller
Người phụ nữ bại liệt trở thành một kỵ mã ở thế vận hội
Một sự lựa chọn
Marie Curie
Cậu bé thành tài nhờ học ké
Cô bé bán khoai đậu ba trường đại học

Chia sẻ bài này qua: