TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN NGHỀ GIÁO - MS 879

TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN NGHỀ GIÁO - MS 879

TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN NGHỀ GIÁO - MS 879

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2016
Coppy right Chưa rõ

CHƯƠNG 1 GIÁO DỤC HỌC LÀ KHOA HỌC VỀ GIÁO DỤC CON NGƯỜI

CHƯƠNG 2 MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ GIÁO DỤC
CHƯƠNG 3 HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TRONG NHÀ