Bài Tập Tiếng Anh 12 - Tập Một

Bài Tập Tiếng Anh 12 - Tập Một

Bài Tập Tiếng Anh 12 - Tập Một

Tác giả: Hoàng Văn Vân
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2017
Coppy right NXBGDVN - TẬP ĐOÀN XUẤT BẢN GD PEARSON

LỜI NÓI ĐẦU

Tiếng Anh 12 - Sách bài tập (Tập Một) được biên soạn để giúp học sinh củng cố và mở rộng kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh các em đã học trong Tiếng Anh 12 - Sách học sinh (Tập Một). Sách gồm 5 đơn vị bài tập ứng với 5 đơn vị bài học trong Tiếng Anh 12 - Sách học sinh  (Tập Một).

MỖI ĐƠN VỊ BÀI TẬP GỒM 5 PHẦN:

  • PRONUNCIATION củng cố khả năng nhận biết các từ có âm và trọng âm khác với các từ còn lại và giúp học sinh thực hành lại những âm, tổ hợp âm hoặc trọng âm các em đã học trong đơn vị bài học.
  • VOCABULARY AND GRAMMAR củng cố những từ và cấu trúc ngữ pháp học sinh đã học và mở rộng khối lượng từ vựng của các em thông qua các dạng bài tập khác nhau như tìm nghĩa của từ trong văn cảnh, tìm từ phù hợp để điền vào chỗ trống, giải ô chữ, điền khớp, tìm lỗi và sửa lỗi câu, v.v ...
  • READING củng cố và phát triển kỹ năng đọc hiểu của học sinh thông qua các hình thức đọc và chọn đáp án đúng, đọc và tìm từ đúng để điền vào chỗ trống, đọc và xác định đúng hay sai, đọc và trả lời câu hỏi, v.v.
  • SPEAKING củng cố khả năng nói học sinh đã học thông qua các hình thức nhìn như đọc, điền thông tin và thực hành nói về hội thoại hay đoạn văn; làm việc theo cặp, sử dụng thông tin để dựng hội thoại và thực hành nói theo đoạn văn hội thoại đó v.v …
  • WRITING củng cố kỹ năng viết đoạn văn của học sinh về những chủ đề các em đã học với những gợi ý cho sẵn

 

Các bài tập trong Tiếng Anh 12 - Sách bài tập (Tập Một) đa dạng, phong phú, bám sát ngữ pháp, từ vựng và chủ đề trong Tiếng Anh 12 - Sách học sinh (Tập một) . Sách được biên soạn theo hình thức tương tác để hỗ trợ học sinh liên hệ những gì mình đang thực hành với ngôn cảnh và tình huống trong khi làm bài tập và thực hành giao tiếp.

Tập thể tác giả hy vọng Tiếng Anh 12 - Sách bài tập (Tập Một) sẽ là một phương tiện hỗ trợ tốt cho học sinh lớp 12 học tiếng Anh.

Chúc các em học tiếng Anh thành công!

CÁC TÁC GIẢ