Bài Tập Tiếng Anh 6 -Tập Một

Ảnh bìa sách
Bài Tập Tiếng Anh 6 -Tập Một
Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2017
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-000666-3
Sơ lược sách

LỜI NÓI ĐẦU

TIẾNG ANH 6 - SÁCH BÀI TẬP (TẬP MỘT) được biên soạn để giúp học sinh củng cố và mở rộng kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh các em đã học trong Tiếng Anh 6 - Sách học sinh (Tập Một). Sách gồm 6 đơn vị bài tập ứng với 6 đơn vị bài học trong Tiếng Anh 6 - Sách học sinh và 2 bài tự kiểm tra (Test yourself).

MỖI ĐƠN VỊ BÀI TẬP GỒM 5 PHẦN:

  • PHONETICS củng cố khả năng phát âm, khả năng nhận biết của học sinh về những âm phát âm giống nhau và những âm được phát âm khác nhau trong từ.
  • VOCABULARY AND GRAMMAR củng cố những từ và cấu trúc ngữ pháp học sinh đã học và mở rộng khối lượng từ vựng của các em thông qua các dạng bài tập khác nhau.
  • SPEAKING củng cố khả năng nói học sinh đã học thông qua các hình thức nhìn (sơ đồ, tranh, v.v.) và thực hành nói, điền thông tin vào hội thoại và thực hành nói, viết và thực hành nói, trả lời các câu hỏi thông qua nói, v.v.
  • READING củng cố và phát triển kỹ năng đọc hiểu của học sinh ở cấp độ đoạn văn và đoạn thoại ngắn thông qua các hình thức đọc và chọn đáp án đúng để điền vào chổ trống, đọc và tự tìm từ đúng để điền vào chỗ trống, đọc và trả lời câu hỏi, v.v.
  • WRITING củng cố kỹ năng viết đoạn văn của học sinh về những chủ đề các em đã học.

TEST YOURSELF 1 và TEST YOURSELF 2 giúp học sinh tự kiểm tra những nội dung kiến thức và những yêu cầu về kỹ năng các em đã học sau mỗi 3 đơn vị bài học, đồng thời làm quen với các dạng bài kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Các bài tập trong Tiếng Anh 6 - Sách bài tập (Tập Một)

đa dạng, phong phú, bám sát ngữ pháp, từ vựng và chủ đề trong Tiếng Anh 6 - Sách học sinh. Sách có nhiều tranh minh họa sinh động nhằm hỗ trợ học sinh liên hệ hình ảnh với từ ngữ và tình huống trong khi làm bài tập và thực hành giao tiếp.

Tập thể tác giả hy vọng Tiếng Anh 6 - Sách bài tập (Tập Một) sẽ là một phương tiện hỗ trợ tốt cho học sinh lớp 6 học tiếng Anh.

 

Chúc các em học tiếng Anh thành công!

 

CÁC TÁC GIẢ

Chia sẻ bài này qua: