BỮA TIỆC TRONG VƯỜN

BỮA TIỆC TRONG VƯỜN

BỮA TIỆC TRONG VƯỜN

Tác giả: KATHERINE MANSFIELD
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐỒNG NAI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2003
Coppy right Nhà xuất bản Đồng Nai

TÁC GIẢ : KATHERINE MANSFIELD
NGƯỜI DỊCH: PHẠM TUẤN THÁI
TỦ SÁCH TẬP ĐỌC TIẾNG ANH
CẤP ĐỘ 5
MỤC LỤC
Feuille d'Album
Một Trang Anbum
The Doll's House
Căn Nhà Của Búp Bê
The Garden Party
Bữa Tiệc Ngoài Vườn
Pictures
Công Nghiệp Điện Ảnh
The Little Governess
Cô Gia Sư Bé Nhỏ
Her First Ball
Buổi Dạ Vũ Đầu Tiên Của Nàng
The Women At The Store
Người Đàn Bà Ở Cửa Hàng
Millie
Millie
The Lady's Maid
Người Hầu Gái Của Bà Mệnh Phụ
Lời cảm ơn