The Eurhythmics of Jaques-Dalcroze

The Eurhythmics of Jaques-Dalcroze

The Eurhythmics of Jaques-Dalcroze

Tác giả: Emile Jaques-Dalcroze
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2007
Coppy right

CONTENTS

  • Note: John W. Harvey
  • The Educational Significance of Hellerau: Prof. M. E. Sadler
  • Rhythm as a Factor in Education: Emile Jaques-Dalcroze
  • From Lectures and Addresses: Translated by P. & E. Ingham
  • The Method: Growth and Practice: Percy B. Ingham
  • Lessons at Hellerau: Ethel Ingham
  • Life at Hellerau: Ethel Ingham
  • The Value of Eurhythmics to Art: M. T. H. Sadler.