HÃY BAY ĐI, CÁNH HỒNG XINH

HÃY BAY ĐI, CÁNH HỒNG XINH

HÃY BAY ĐI, CÁNH HỒNG XINH

Tác giả: H.E. BATES
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản TỔNG HỢP ĐỒNG NAI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2003
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP ĐỒNG NAI

HÃY BAY ĐI, CÁNH HỒNG XINH
TỦ SÁCH TẬP ĐỌC TIẾNG ANH
CẤP ĐỘ 3 (1000 TỪ)
Tác giả: H.E. BATES
Nhật Lệ dịch
Go, Lovely Rose
Hãy bay đi, cánh hồng xinh
The Daffodil Sky
Bầu trời màu Hoa Thủy Tiên
The Dam
Cái đập nước
Lời cám ơn