HÃY BAY ĐI, CÁNH HỒNG XINH

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

HÃY BAY ĐI, CÁNH HỒNG XINH
TỦ SÁCH TẬP ĐỌC TIẾNG ANH
CẤP ĐỘ 3 (1000 TỪ)
Tác giả: H.E. BATES
Nhật Lệ dịch
Go, Lovely Rose
Hãy bay đi, cánh hồng xinh
The Daffodil Sky
Bầu trời màu Hoa Thủy Tiên
The Dam
Cái đập nước
Lời cám ơn

Chia sẻ bài này qua: