Musical Memories

Musical Memories

Musical Memories

Tác giả: Camille Saint-Saëns
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2005
Coppy right

CHAPTER

 1. Memories of My Childhood
 2. The Old Conservatoire
 3. Victor Hugo
 4. The History of an Opéra-Comique
 5. Louis Gallet
 6. History and Mythology in Opera
 7. Art for Art’s Sake
 8. Popular Science and Art
 9. Anarchy in Music
 10. The Organ
 11. Joseph Haydn and the “Seven Words”
 12. The Liszt Centenary at Heidelberg (1912)
 13. Berlioz’s Requiem
 14. Pauline Viardot
 15. Orphee
 16. Delsarte
 17. Seghers
 18. Rossini
 19. Jules Massenet
 20. Meyerbeer
 21. Jacques Offenbach
 22. Their Majesties
 23. Musical Painters