Musicians of To-Day

Musicians of To-Day

Musicians of To-Day

Tác giả: Romain Rolland
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2005
Coppy right
 • INTRODUCTION
 • BERLIOZ I
 • BERLIOZ II
 • WAGNER: "SIEGFRIED"
 • WAGNER: "TRISTAN"
 • CAMILLE SAINT-SAËNS
 • VINCENT D'INDY
 • RICHARD STRAUSS
 • HUGO WOLF
 • DON LORENZO PEROSI
 • FRENCH AND GERMAN MUSIC
 • CLAUDE DEBUSSY: "Pelléas et Mélisande"
 • THE AWAKENING: A SKETCH OF THE MUSICAL MOVEMENT IN PARIS SINCE 1870
  • PARIS AND MUSIC
  • MUSICAL INSTITUTIONS BEFORE 1870
  • NEW MUSICAL INSTITUTIONS
 • THE PRESENT CONDITION OF FRENCH MUSIC
 • FOOTNOTES