ĐỊA LI 10

Ảnh bìa sách
ĐỊA LI 10
Tác giả
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
894398000590
Sơ lược sách

PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
Chương I: Bản đồ

Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
Chương I: Bản đồ
Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
CHƯƠNG II: VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
Bài 5: Vũ trụ. Hệ mặt trời và Trái đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái đất
Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt trời của Trái Đất
Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất (tiếp theo)
CHƯƠNG III: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
Bài 7: Cấu trúc của Trái đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất
Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái đất
Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái đất
Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu.
Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái đất
Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển
Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các yếu tố hình thành thổ nhưỡng
Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái đất
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Chia sẻ bài này qua: