Chuyên Đề Quản Lý Trường Học Tập 2 (MS 711)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Là nhà sư phạm, là người quản lí trường phổ thông hay dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hay đại học, chúng ta cần phải hiểu con người để giáo dục – đào tạo con người. Một nhà sư phạm viết: công việc của ông thầy là hiểu con người và dẫn đạo họ (Toul se ramene dans l’action du maatre à la connaissance dé hommes el à la conduite dé hommes).

Đó là lí do ra dời của tập 2 trong CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÍ TRƯỜNG HỌC, với 4 đề mục:

  1. Xã hội học thiếu niên nhi đồng
  2. Xã hội học thanh niên
  3. Xã hội học nhóm nhỏ
  4. Xã hội học lãnh đạo

Phần cuối sách giới thiệu một vài kiến thức xã hội học về người glà, để gợi ý cho các nhà sư phạm về hưu cách sống, cách tiếp tục cống hiến và giữ gìn sức khỏe.

Mong tập 2 này có thể giúp ích cho các nhà giáo dục, nhà quản lí, đặc biệt là các thầy cô giáo chủ nhiệm trong công tác tổ chức lãnh đạo nhóm tổ học sinh và giáo dục các em thông qua tập thể. Sách còn giúp ích cho các bậc cha mẹ trong công việc phối hợp với nhà trường giáo dục con cái.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn các tác giả (có tên trong danh mục các tài liều tham khảo) đã cung cấp cho chúng tôi những kiến thức khá phong phú giúp cho việc soạn tập sách.

Chia sẻ bài này qua: