Giáo Dục Công Dân 6

Giáo Dục Công Dân 6

Giáo Dục Công Dân 6

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Bài 1: Tự chăm sóc rèn luyện thân thể

Bài 2: Siêng năng, kiên trì

Bài 3: Tiết kiệm

Bài 4: Lễ độ

Bài 5: Tôn trọng kỉ luật

Bài 6: Biết ơn

Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên

Bài 8: Sống chan hòa với mọi người

Bài 9: Lịch sự, tế nhị

Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội

Bài 11: Mục đích học tập của học sinh

Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông

Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại điện tín