Giao Tiếp Sư Phạm (MS-53)

Giao Tiếp Sư Phạm (MS-53)

Giao Tiếp Sư Phạm (MS-53)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1995
Coppy right Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Phần 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIAO TIẾP SƯ PHẠM

I. Giao tiếp sư phạm

II. Các nguyên tắc giao tiếp sư phạm

III. Phong cách giao tiếp sư phạm

IV. Kỹ năng giao tiếp sư phạm

Phần 2. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP SƯ PHẠM

I. Tự đánh giá khả năng giao tiếp

II. Rèn luyện kỹ năng điều khiển giao tiếp sư phạm

PHẦN BÀI TẬP