Giáo Trình Giáo Dục Học Đại Cương (MS-54)

Giáo Trình Giáo Dục Học Đại Cương (MS-54)

Giáo Trình Giáo Dục Học Đại Cương (MS-54)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right

Chương 1: Giáo dục học là một khoa học

Chương 2: Vai trò của giáo dục học đối với sự hình thành và phát triển nhân cách

Chương 3: Mục đích, nhiệm vụ và các con đường giáo dục

Chương 4: Những vấn đề chung về hoạt động dạy học

Chương 5: Tính quy luật và nguyên tắc dạy học

Chương 6: Nội dung dạy học

Chương 7: Phương pháp dạy học và phương tiện dạy học

Chương 8: Hình thức tổ chức dạy học