Quản Lý Hiệu Quả Lớp Học

Quản Lý Hiệu Quả Lớp Học

Quản Lý Hiệu Quả Lớp Học

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Chương 1. Vai trò chủ đạo của quản lí hiệu quả lớp học

Chương 2. Nội quy và quy tắc ứng xử

Chương 3. Can thiệp kỉ luật

Chương 4. Mối quan hệ thầy - trò

Chương 5. Định hướng tâm lí

Chương 6. Trách nhiệm của học sinh đối với quản lí lớp học

Chương 7. Để có một khởi đầu tốt

Chương 8. Quản lí ở cấp trường học