Quản Lý Hiệu Quả Lớp Học

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Vai trò chủ đạo của quản lí hiệu quả lớp học

Chương 2. Nội quy và quy tắc ứng xử

Chương 3. Can thiệp kỉ luật

Chương 4. Mối quan hệ thầy - trò

Chương 5. Định hướng tâm lí

Chương 6. Trách nhiệm của học sinh đối với quản lí lớp học

Chương 7. Để có một khởi đầu tốt

Chương 8. Quản lí ở cấp trường học

Chia sẻ bài này qua: