Thanh Thính Học Trong Giáo Dục Trẻ Khiếm Thính (MS-76)

Thanh Thính Học Trong Giáo Dục Trẻ Khiếm Thính (MS-76)

Thanh Thính Học Trong Giáo Dục Trẻ Khiếm Thính (MS-76)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung Ương 3
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

Bài 1 - Giải phẫu và sinh lý bộ máy thính giác

1.1. Giải phẫu tai

1 2. Sinh lý tai

1.3. Sự thu nhận độ to nhỏ của âm thanh

1.4. Sự phát triển tai ở trẻ nhỏ

Bài 2 - Âm thanh

2.1. Tần số

2.2. Cường độ

2.3. Trường độ

Bài 3 - Tật khiếm thính

3.1. Khái niệm và phân loại tật khiếm thính

3.2. Nguyên nhân gây khiếm thính

3.3. Ảnh hưởng của tật khiếm thính

Bài 4 - Dụng cụ trợ thính

4.1. Máy trợ thính

4.2. Cấy điện cực ốc tai

Bài 5 - Môi trường nghe thích hợp cho trẻ khiếm thính

5.1. Tín hiệu và tiếng động nền

5.2. Cấu trúc phòng học trong trường có trẻ khiếm thính

5.3. Môi trường yên tĩnh