Tình Huống Sư Phạm (MS-69)

Tình Huống Sư Phạm (MS-69)

Tình Huống Sư Phạm (MS-69)

Tác giả: BÙI THỊ MÙI
Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM

Chương 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THSP ĐỂ DẠY HỌC LÍ LUẬN VỀ CTGD HỌC SINH CHO SV CÁC TRƯỜNG ĐHSP

Chương 3: TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỐ THÔNG

1. Nhóm THSP có liên quan đến việc tìm hiểu tình hình HS

2. Nhóm THSP có liên quan đến việc xây dựng tập thể HS tự quản

3. Nhóm THSP có liên quan đến việc giáo dục toàn diện HS

4. Nhóm THSP có liên quan đến việc đánh giá HS

5. Nhóm THSP có liên quan đến việc phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường để quản lí, giáo dục HS

6. Nhóm THSP có liên quan đến việc xây dựng kế hoạch giáo dục HS