Tuyển Tập Những Bài Viết Về Giáo Dục Học Mầm Non (MS-66)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1: Đặc điểm tâm lí – giáo dục trong quá trình cho trẻ mầm non làm quen với truyện cổ tích

Bài 2: Sử dụng truyện cổ tích để phát triển nhân cách trẻ

Bài 3: Phương pháp cho trẻ làm quen với truyện cổ tích

Bài 4: Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học

Bài 5: Hướng dẫn trẻ đóng kỊch theo cốt truyện

Bài 6: Yêu cầu đối với tác phẩm văn học dành cho trẻ mầm non

Bài 7: Sách, góc thư viện và truyện kể

Bài 8: Một vài ý kiến về việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học và phát triển ngôn ngữ

Chia sẻ bài này qua: