Tuyển Tập Những Bài Viết Về Giáo Dục Học Mầm Non (MS-66)

Tuyển Tập Những Bài Viết Về Giáo Dục Học Mầm Non (MS-66)

Tuyển Tập Những Bài Viết Về Giáo Dục Học Mầm Non (MS-66)

Chủ đề: Giáo dục
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

Bài 1: Đặc điểm tâm lí – giáo dục trong quá trình cho trẻ mầm non làm quen với truyện cổ tích

Bài 2: Sử dụng truyện cổ tích để phát triển nhân cách trẻ

Bài 3: Phương pháp cho trẻ làm quen với truyện cổ tích

Bài 4: Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học

Bài 5: Hướng dẫn trẻ đóng kỊch theo cốt truyện

Bài 6: Yêu cầu đối với tác phẩm văn học dành cho trẻ mầm non

Bài 7: Sách, góc thư viện và truyện kể

Bài 8: Một vài ý kiến về việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học và phát triển ngôn ngữ