BÀI DỰ THI TÌM HIỂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ ANH HÙNG

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời giới thiệu
Câu 1: Saigon được khai sinh năm nào?
câu 2: tổ chức cộng sản đầu tiên ở thành phố Saigon ra đời vào thời gian nào?
Câu 3: những phong trào đấu tranh cách mạng đầu tiên của nhân dân Saigon - Chợ Lớn - Gia Định dưới sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn 1930 - 1975
Câu 4: sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, trong 30 năm xây dựng và phát triển thành phố (30/04/1975 - 2005), Đảng bộ TP. HCM đã trải qua mấy kì đại hội? Thởi gian tiến hành của từng đại hội? Hãy coh biết các đồng chí bí thư của từng nhiệm kì.
Câu 5: hãy nêu những thành tựu nổi bật của Đảng bộ và nhân dân TP. HCM đã đạt được trong 30 năm xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố. Thành phố có vị trí quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của đất nước?
Câu 6: hãy giới thiệu về một gương anh hùng hoặc bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động hoặc tập thể anh hùng qua các thời kì của Saigon - TP. HCM mà anh (chị) biết rõ và cảm phục nhất.
Câu 7: để thành phố mang tên bác Hồ kính yêu mãi mãi xứng danh thành phố anh hùng anh (chị) có ý kiến gì tâm đắc nhất đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố thân yêu của chúng ta?
Lời cảm ơn

Chia sẻ bài này qua: